Prijslijst

Uitgiftekosten

20L fust
Gereinigd - €5
Ongereinigd - €3.60
(45 per pallet)

30L fust
Gereinigd - €6
Ongereinigd - €4.60
(40 per pallet)

50L fust
Gereinigd - €7.50
Ongereinigd - €6.10
(24 per pallet)

Vat
Ongereinigd - €4.60
(36 per pallet)

Facturering is de eerste maandag nadat de fusten zijn geleverd aan de klant

Uitgiftekosten worden in rekening gebracht via een automatische incasso op de eerste vrijdag nadat de klant is gefactureerd

Dagelijkse huursom

€0.27

Maandelijks gefactureerd

De fust wordt vanaf de uitgiftedatum in rekening gebracht tot aan ---

 • a) de dag dat de fust, via onze Kegstar app, gescand wordt op de te ontvangen horecalocatie; of
 • b) de dag dat de fust is teruggekeerd naar onze Kegstar magazijn

Dagelijkse huurkosten worden beperkt tot 30 dagen

Dagelijkse huurkosten groothandel

< 15 dagen: Vaste kosten €4.05 (gelijk aan 15 dagen dagelijkse huurkosten)

> 15 dagen: De dagelijkse huurkosten zijn pro rata van toepassing, i.e. scan op dag 27, betaal voor 27 dagen huur

Kosten worden beperkt tot 30 dagen

Afleveringskosten

€70,-

€80,-

Per pallet (standaard levering)

Per pallet (levering volgende dag)

Ophaalkosten

€12.50

Per pallet

Trage kosten

€16.20
Bij 90 dagen

Maandelijks gefactureerd

Er worden trage kosten in rekening gebracht voor elke fust dat niet is gescand naar een ontvangende horecalocatie of geautoriseerde partner, 90 dagen na de desbetreffende kwestie

Deze kosten worden aan de hand van een automatische incasso aan het einde van de 90 dagen in rekening gebracht, samen met de dagelijkse huurkosten

Super trage kosten

€98,-
Bij 180 dagen

Maandelijks gefactureerd

Er worden super trage kosten in rekening gebracht voor elke fust dat niet is gescand naar een ontvangende horecalocatie of geautoriseerde partner, 180 dagen na de desbetreffende kwestie

Deze kosten worden aan de hand van een automatische incasso aan het einde van de 180 dagen in rekening gebracht, samen met de dagelijkse huurkosten

Stickerverwijdering

€1.15

Maandelijks gefactureerd

Er worden kosten voor het verwijderen van stickers in rekening gebracht voor elke fust dat bij terugkomst in de Kegstar magazijn aanzienlijk moet worden schoongemaakt, door een derde partij, om de stickers te verwijderen

Regionale ophaalkosten

€5.00

Maandelijks gefactureerd

Postcodelijst kan op verzoek worden verstrekt

* Alle maandelijkse kosten dat via de automatische incasso verlopen, worden ondersteund met een individuele overzicht van de fust en vat verhuur

* Ondersteunende fust informatie die individuele kosten beschrijven, zullen worden verstrekt en zijn beschikbaar via de gebruikersportaal van Mystar

* Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in inputkosten, wetgeving inzake verpakkingsafval en belastingen

Veiligheidsovereenkomst

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

1 van 12

Verwijderen van de fustspeer is niet toegestaan.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

2 van 12

Fustvuller moet voorzien zijn van een overdrukventiel.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

3 van 12

Buig goed door je knieën zodra je een lege fust optilt. Til er uitsluitend één per keer op.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

4 van 12

Een fust mag niet onder druk worden gezet boven de 300KPA.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

5 van 12

Voor alle chemicaliën die in het schoonmaakproces van de fust worden gebruikt, moeten er veiligheidsinformatiebladen zijn.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

6 van 12

De fust dient in een omgekeerde positie (op z'n kop) gevuld te worden.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

7 van 12

Probeer niet om een beschadigde fust te vullen. Mocht er een fust beschadigd zijn, belt u dan alstublieft naar 010 3100 875 om dit door te geven.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

8 van 12

Ingrediënten mogen enkel via de fustenvuller de fust binnenkomen. Er mogen absoluut geen andere voorwerpen in de fust komen.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

9 van 12

Elke inspanning moet worden ondernomen om het vullen van de Kegstar fusten door de werknemers, in een zo'n veilige omgeving te laten verlopen.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

10 van 12

Tijdens het vullen en hanteren van de Kegstar fusten, dient er ten alle tijden geschikte veiligheidskleding gedragen te worden.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

11 van 12

Om volle Kegstar fusten te verplaatsen, dient er gebruik te worden gemaakt van een geschikt hijsapparaat.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen.

12 van 12

Het schoonmaken van de Kegstar fusten mag enkel uitgevoerd worden met de speciaal daarvoor bestemde schoonmaakapparatuur.

Alstublieft aangeven dat u de 12 gebruikersvoorwaarden, aangaande de fust, hebt gelezen

Top! Klik volgende om door te gaan.

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie

Directeur van het bedrijf

Bestelinformatie

Financiële administratie

Logistieke partners

Voeg alstublieft uw distributiepartner(s) toe.

Voorwaarden

Overeenkomst

06 Jul 2022

Tussen:

KEGSTAR LIMITED & KEGSTAR B.V. met geregistreerd kantoor te HNK Rotterdam Centrum MO.01.17, Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam (Kegstar, Wij, Ons)

En:

,
ACN Of

 • 1. Overeenkomst

  Deze huurovereenkomst (huurovereenkomst) is samengesteld uit de onderstaande voorwaarden en elke bestelling dat u plaatst, is onderworpen aan deze voorwaarden. Het verstrekken of accepteren van een bestelling zal geen afzonderlijke overeenkomst tussen u en ons tot stand brengen. In plaats daarvan maakt de bestelling deel uit van deze huurovereenkomst. De duur van deze huurovereenkomst begint op de hierboven vermelde datum en loopt door tot deze huurovereenkomst wordt beëindigd onder clausule 14.

  2. Fust verhuur

  2.1 Kegstar zal de fusten, de gehele huurperiode overeenkomstig aan deze verhuur overeenkomst, verhuren aan de klant.

  2.2 Kegstar zal de fusten, zoals is overeengekomen, leveren aan de hand van een geaccepteerde bestelling. Fusten mogen enkel gebruikt worden voor toegestaan gebruik.

  2.3 Kegstar zal de fusten, onmiddelijk na kennisgeving, ophalen van de ontvangende locatie, geautoriseerde partner of klant.

  2.4 Kegstar kan, onder deze huurovereenkomst, de door u aangevraagde levering van fusten weigeren. (Bijvoorbeeld als de bestelde hoeveelheid lager is dan onze minimale bestelhoeveelheid of als de bestelde hoeveelheid te groot is om aan te voldoen door Kegstar, vanwege eventuele voorraadtekorten).

  2.5 Kegstar zal alle 'gereinigde' fusten leveren die leeg en schoon zijn in overeenstemming met de procesrichtlijn dat aan deze huurovereenkomst is gehecht.Kegstar zal alle "ongereinigd" fusten leeg en ongereinigd leveren. Kegstar zal alle "ongereinigd" vaten leeg en ongereinigd leveren.

  2.6 De klant mag een fust niet vullen buiten een huurperiode. De klant mag een fust slechts één keer vullen in de periode tussen de datum waarop wij het afleveren en de datum waarop wij het afhalen. De klant moet Kegstar onmiddelijk op de hoogte stellen als een fust van een ontvangende locatie wordt teruggestuurd naar de locatie van de klant of een geautoriseerde partner.

  2.7 De klant gaat ermee akkoord dat hij tegen de 21e dag van elke kalendermaand ons een schriftelijke maand-per-maand voorspelling zal bezorgen van de verwachte behoeften van de klant voor fusten in de komende drie maanden. De klant moet redelijk inspanningen leveren om de nauwkeurigheid van elke geleverde prognose te waarborgen.

  3. Huurkosten

  3.1 U betaalt, vanaf de dag dat uw bestelling is geleverd, voor de verhuur van de fusten. (Bedrag zoals vermeldt in het tariefschema, de bedragen zijn exclusief btw).

  3.2 De huurkosten zijn per bestelling. De huurprijs per bestelling is gelijk aan de uitgiftevergoeding dat geldt voor het totaal aantal bestelde fusten en de bezorgkosten (prijzen volgens tariefschema). Fusten worden niet geleverd totdat de incassomachtiging is ontvangen, wat Kegstar het recht geeft om de uitgiftevergoeding na levering te debiteren.

  3.3 Het betalen van de uitgiftevergoeding geeft de klant het recht om de fusten in zijn bezit of onder zijn controle te houden, gedurende de huurperiode.

  3.4 Huurkosten worden niet gerestitueerd.

  3.5 Als de klant ons vraagt om een fust te halen voordat het is afgeleverd bij een ontvangende locatie of geautoriseerde partner, is de klant aansprakelijk voor het betalen van extra vrachtkosten voor de bestelling of kan de klant ervoor zorgen dat fust naar een aangewezen magazijn van Kegstar wordt geretourneerd.

  4. Huurperiode

  4.1 De huurperiode voor een Fust:

  (a) begint zodra wij het bezorgen op het, bij de bestelling, opgegeven adres; en

  (b) eindigt op z'n vroegst op:

  (i) de datum waarop de fust wordt gescand (met behulp van de Kegstar-App) en wordt afgeleverd bij een ontvangende locatie, geautoriseerde partner of wordt geretourneerd naar ons; en

  (ii) elke datum waarop de huurperiode wordt beëindigd onder deze huurovereenkomst (beëindigingsdatum).

  4.2 De huurperiode mag niet langer duren dan de maximale huurperiode.

  4.3 U moet ervoor zorgen dat de, bij u te verzamelen fusten, voor ons beschikbaar zijn op:

  (a) de beëindigingsdatum, als de huurperiode wordt beëindigd onder deze huurovereenkomst; of

  (b) de eerste werkdag na het einde van de maximale huurperiode, indien de huurperiode niet eerder eindigt.

  Als er voor ons geen fusten beschikbaar zijn om te verzamelen (in overeenstemming met deze clausule 4.3), dan zijn er kosten voor verloren fusten van toepassing.

  4.4 Als de duur van deze huurovereenkomst verstrijkt vòòr het einde van een huurperiode, moet u ervoor zorgen dat de fusten beschikbaar worden gesteld voor inzameling in overeenkomst met clausule 4.3. Deze huurovereenkomst blijft onverkort van toepassing op alle fusten die door u worden gehuurd, totdat ze door ons worden verzameld.

  5. Andere kosten

  Je moet ook betalen:

  a) Dagelijkse huurkosten of dagelijkse huurkosten groothandel (volgens het tariefschema);

  b) De trage kost-vergoeding waarbij de huurperiode van een fust langer is dan de periode van 90, 120 en 150 dagen.

  c) alle bedragen verschuldigd onder clausule 12 ('verlies, diefstal, schade');

  d) alle andere toepasselijke kosten zoals gespecificeerd in het tariefschema;

  e) enige belasting (inclusief maar niet beperkt tot btw), boete of overheidskosten dat voortvloeien uit deze huurovereenkomst of uw gebruik van de fusten.

  6. Betaling

  6.1 Kosten worden verrekend via een automatisch incasso tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Kegstar.

  6.2 Uitgiftekosten zijn verschuldigd zoals uiteengezet in clausule 3. Uitgiftekosten worden 5 werkdagen na ontvangst van de factuur van de door uw gekozen bankrekening afgeschreven.

  6.3 Alle andere betalingen of kosten die verschuldigd zijn wegens deze huurovereenkomst, worden in rekening gebracht en gefactureerd zoals vermeld in het tariefschema en worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur gedebiteerd van de door uw gekozen bankrekening (of, indien het relevante bedrag aan een overheid moet worden betaald, op de door die instantie opgegeven datum). Btw wordt toegevoegd aan alle facturen.

  6.4 Als u een factuur niet volledig betaalt op de opleveringsdatum, kunnen wij u kosten in rekening brengen:

  (a) rente (dagelijks berekend) over het niet-betaalde bedrag, tegen een tarief dat gelijk is aan het laatst gepubliceerde commerciële basistarief van De Nederlandsche Bank (DNB), plus acht procent (8%); en

  (b) alle kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten, domiciliëringen voor onvoldoende saldo en incassokosten) dat door ons zijn gemaakt bij het terugvorderen van het onbetaalde bedrag.

  7. Levering en retourneren van fusten

  7.1 Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, worden alle 30L fusten geleverd in een hoeveelheid van 40 per pallet. Alle 50L fusten worden geleverd in een hoeveelheid van 24 per pallet. Alle vaten worden geleverd in een hoeveelheid van 36 per pallet.

  7.2 Fusten moeten in dezelfde staat als dat u ze ontving aan ons worden geretourneerd (met uitzondering van normale slijtage) en zonder enige stickers, markeringen of branding van welke soort dan ook. Als u deze items wel wil toepassen moet u tijdelijke fust-/vatkragen of stofkappen gebruiken dat voordat de fusten aan ons worden geretourneerd, uiteraard verwijderd moet worden.

  8. Verplichtingen van de klant

  8.1 Je moet:

  (a) geen enkele derde partij (behalve ontvangende locaties en geautoriseerde partners) toestemming geven om de fusten te gebruiken of in bezit te hebben, tenzij wij onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebben gegeven;

  (b) voldoen aan alle toepasselijke wetten bij het gebruiken of vervoeren van fusten

  (c) zorg ervoor dat de ontvangende locatie alle fusten gebruikt voor de korte termijn opslag van uw product en de uitgife van het product via een tapsysteem. Fusten mogen niet worden gebruikt voor veroudering van dranken door u of de ontvangende locatie;

  (d) zorg ervoor dat uw werknemers, vertegenwoordigers, aannemers en zij van de ontvangende locaties:

  (i) de fusten veilig bedienen en verplaatsen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en alle instructies van Kegstar;

  (ii) inspecteer en controleer de staat van de fusten onmiddelijk voordat u deze voor uw specifieke doel gebruikt; en

  (iii) gebruik de fusten enkel voor het beoogde doel;

  (e) de fusten op geen enkele manier wijzigen, aanpassen, beschadigen of repareren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

  (f) geen identificatiemerk, nummer, kennisgeving of veiligheidsinformatie op een fust beschadigen, wijzingen of wissen;

  (g) zorg ervoor dat alle fusten worden geladen, beveiligd en vervoerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en veiligheidsrichtlijnen;

  (h) zorg ervoor dat de Kegstar-App is geïnstalleerd of beschikbaar is op de mobiele apparaten en op dat van alle relevante leden binnen uw personeel en/of dat zij toegang hebben tot een scanner; en

  (i) Zorg ervoor dat elke fust dat uw pand verlaat correct wordt gescand naar een ontvangende locatie of geautoriseerde partner met behulp van de Kegstar-App of de scanner (indien van toepassing), alles in overeenstemming met onze instructies).

  8.2 Fusten mogen alleen worden gevuld met bier, cider, wijn, koffie, kombucha en gedistilleerde dranken. ("Product"). U moet onze schriftelijke toestemming verkrijgen om een fust met een andere vloeistof of stof te vullen.

  9. Eigendom

  9.1 De fusten, scanners en alle andere door ons aan de klant verstrekte apparatuur (collectief apparatuur) blijven ten allen tijden ons eigendom. U, de ontvangende locaties en geautoriseerde partners hebben alleen het recht om de apparatuur als borgtocht te gebruiken. Kegstar verkoopt en/of draagt nooit het eigendom van zijn apparatuur over.

  9.2 U mag de fusten of apparatuur op geen enkele manier verkopen, toewijzen, overdragen, in rekening brengen, als hypotheek gebruiken, verpanden of een andere vorm van veiligheidsbelang creëren of anderzins ermee omgaan.

  10. Ondernemingen

  10.1 Op verzoek zal de klant alle benodigde documenten overleggen en alle door ons vereiste assistentie of informatie verstrekken om ervoor te zorgen dat ons eigendom van de fusten niet wordt aangetast.

  10.2 U stemt ermee in om ons binnen 5 dagen na de datum van een dergelijke wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw gegevens op het bestelformulier.

  11. Breuk

  11.1 Als een fust wordt geïdentificeerd als gebroken of buiten de specificatie breekt of onveilig wordt om te gebruiken tijdens de huurperiode, moet u ervoor zorgen dat:

  (a) De fust onmiddelijk buiten gebruik wordt gesteld en wij onmiddelijk op de hoogte worden gesteld;

  (b) Alle nodige maatregelen worden genomen om te voorkomen:

  (i) Letsel aan personen of eigendommen als gevolg van de toestand van de fusten; en

  (ii) Verdere schade aan de fust; en

  (c) Niemand repareert of probeert de fust te repareren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  11.2 Tenzij clausule 12.2 of 12.3 van toepassing is, zullen wij de fust repareren of een vervanger leveren (op eigen kosten), zo snel als redelijkerwijs mogelijk na ontvangst van een kennisgeving onder deze clausule 11.

  11.3 Artikel 11.1 en 11.2 zijn ook van toepassing op een ongeschikte fust voor gebruik

  12. Verlies, diefstal, schade aan de fusten zijn ongeschikt voor gebruik

  12.1 Tijdens de huurperiode bent u verantwoordelijk voor een veilige opslag, het gebruikt en onderhoud van alle fusten en apparatuur. Ook moet u ze beschermen tegen verlies, diefstal en beschadiging.

  12.2 Als op enig moment tijdens de huurperiode een fust breekt of onveilig wordt om te gebruiken als gevolg van het niet naleven van clausule 12.1 of uw nalatigheid, dan moet u, naar onze keuze, de volledige kosten van het repareren van de fust of de verloren fust-vergoeding betalen.

  12.3 Als op enig moment tijdens de huurperiode een fust wordt verloren, gestolen of beschadigd buiten normale slijtage, moet u een vergoeding (verloren fust) voor dat fust betalen.

  12.4 Terwijl een fust wordt gerepareerd of vervangen, moet u alle huurkosten voor de fust blijven (door)betalen.

  12.5 Als u alle verschuldige bedragen onder clausule 12 hebt betaald, zullen wij het gerepareerde of vervangende fust aan u retourneren. U moet de huurkosten voor de fust, voor de rest van de huurperiode in overeenstemming met clausule 3, betalen.

  12.6 Als u na inspectie van de fusten onmiddelijk voorafgaand aan gebruik, in overeenstemming met clausule 8.1, van mening bent dat een fust ongeschikt is voor gebruikt, moet u de ongeschikte fust(en) scheiden van de rest en Kegstar hiervan op de hoogte stellen. De enige aansprakelijkheid van Kegstar met betrekking tot ongeschikte fusten is het ophalen en vervangen van deze fusten, uiteraard op onze kosten. Om u tegemoet te komen betaald u pas vanaf de dag dat de vervanging is geleverd.

  13. Uitsluitingen, beperkingen, vrijwaring

  13.1 Behalve zoals uitdrukkelijk anders vermeld in dit huurovereenkomst, biedt Kegstar fusten en andere "net als" -basis, zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, wettelijk of anderzins. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Kegstar specifiek alle impliciete garanties van eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk uit.

  13.2 Waar we een impliciete garantie, termijn, garantie of voorwaarde niet kunnen uitsluiten, dan is onze aansprakelijkheid beperkt, naar onze keuze:

  (a) in het geval van goederen, het repareren of vervangen van de goederen of het leveren van vervangende goederen (of het betalen van de kosten daarvoor); of

  (b) in het geval van diensten, om de diensten opnieuw te leveren (of de kosten hiervoor te betalen).

  13.3 Voor zover wettelijk toegestaan, is de maximale totale aansprakelijkheid van Kegstar jegens de klant beperkt tot het totale bedrag van de door de klant betaalde huurlasten onder dit huurovereenkomst gedurende de periode van zes maanden dat eindigt op de datum waarop een gebeurtenis of omstandigheid heeft plaatsgevonden. Elke berekening van de totale aansprakelijkheid van Kegstar moet bedragen omvatten dat zijn betaald (of de waarde van goederen of diensten dat door ons zijn vervangen, gerepareerd of geleverd) in overeenstemming met clausule 13.2.

  13.4 Niets in clausule 13 heeft ons een bredere uitsluiting van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dan mogelijk is uit te sluiten met inachtneming van de Unfair Contract Terms Act 1977.

  13.5 Kegstar is niet aansprakelijk jegens de klant voor enige gevolgschade, indirecte of speciale schade of verlies, verlies van feitelijke of verwachte winst, inkomsten of zaken, bedrijfsonderbreking of schade geleden door derden, onder of in verband met dit huurovereenkomst, ongeachte of dit in contract is, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking tot nalatigheid), billijkheid, statuut, vrijwaring of op enige andere basis en of een dergelijk verlies of schade al dan niet te voorzien was (zelfs indien geïnformeerd over de mogelijkheid van verlies of schade).

  13.6 U vrijwaart ons van en tegen alle aansprakelijkheid, claims, schade, verlies, kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) geleden of opgelopen door ons in verband met uw huur of gebruik van een fust of uw schending van dit huurovereenkomst (inclusief, zonder beperking, persoonlijk letsel, materiële schade of claims van derden). Uw aansprakelijkheid onder deze vrijwaring wordt verminderd voor zover onze schending van dit huurovereenkomst of nalatigheid enige aansprakelijkheid, claim, schade, verlies, kosten of uitgaven veroorzaakt.

  14. Beëindiging

  14.1 Elke partij mag dit huurovereenkomst en huur onmiddelijk beëindigen

  Termijn door schriftelijke mededeling aan de wederpartij, indien de wederpartij:

  (a) een bepaling van dit huurovereenkomst schendt en de schending niet binnen 14 dagen na schriftelijk kennisgeving van de schending verhelpt; of

  (b) insolvabel wordt, in vereffening, admistratie of onder curatele wordt gesteld, of ophoudt met zakendoen.

  14.2 Elke partij kan dit huurovereenkomst om welke reden dan ook beëindigen door de andere partij 30 dagen van tevoren hiervan op de hoogte te stellen.

  14.3 Niets in clausule 14 heeft invloed op de rechten die wij hebben op grond van dit huurovereenkomst of enig ander recht of rechtsmiddel of billijkheid met betrekking tot de periode voorafgaand aan een dergelijke beëindiging (of indien later de periode voorafgaand aan de datum waarop alle fusten worden geretourneerd aan ons in overeenstemming met clausule 4).

  15. Herstel van fusten

  15.1 U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij uw ruimten betreden met het doel om fusten te herstellen nadat dit huurovereenkomst of een huurperiode is geëindigd, of wanneer een huurperiode is geëindigd en de fusten niet aan ons zijn geretourneerd of beschikbaar zijn gesteld voor afhaling.

  15.2 Op verzoek van ons identificeert u alle fusten dat zich bij een geautoriseerde partner of een ontvangstlocatie bevinden, als eigendom van ons en helpt u ons om de fusten (indien nodig) te herstellen.

  16. Overmacht

  Geen van beide partijen is aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering van een verplichting onder dit huurovereenkomst (anders dan een verplichting om geld te betalen) als gevolg van oorzaken waarover de partij geen controle heeft, waaronder maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, terrorisme, burgerlijke onrust, rellen, bevelen of voorschriften van de overheid, branden, overstromingen, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsgeschillen en het onvermogen om vervoer over land of over zee te verkrijgen.

  17. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie

  17.1 De klant gaat akkoord en erkent dat:

  (a) Intellectuele eigendomsrechten blijven bestaan in de trackinggegevens en transactiegegevens;

  (b) Kegstar is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten in de trackinggegevens en transactiegegevens; en

  (c) De klant mag de transactie gegevens uitsluitend gebruiken en heeft het recht om deze te gebruiken voor de doeleinden van dit huurovereenkomst en de rechten en verplichtingen van de klant.

  17.2 Kegstar behoudt alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, trackinggegevens en transactionele informatie en vertrouwelijke informatie van Kegstar.

  17.3 Kegstar mag de vertrouwelijke informatie van de klant aan geen enkele persoon bekendmaken, behalve:

  (a) aan de aan haar gelieerde organisaties en aan haar en hun directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, juridische adviseurs, auditors en andere adviseurs, op vaarwaarde dat voor die ontvangen een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht geldt;

  (b) aan een branchevereniging als onderdeel van een aggregeerde dataset van het Kegstar klantenbestand voor benchmarking van de prestaties van Kegstar klanten tegen het totaal;

  (c) met voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant;

  (d) als Kegstar dit moet doen in verband met gerechtelijke procedures.

  17.4 De klant mag de vertrouwelijk informatie van Kegstar aan geen enkele persoon bekendmaken, behalve:

  (a) aan de aan haar gelieerde organisaties, hun directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, juridische adviseurs, auditors en andere adviseurs, op voorwaarde dat voor hun een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht geldt;

  (b) Met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kegstar;

  (c) Indien Kegstar hiertoe wettelijk verplicht is door de wet of de beurs; of

  (d) Indien de klant hiertoe verplicht is in verband met gerechtelijke procedures.

  18. Definities

  In deze voorwaarden en condities

  (a)Toepasselijke wetten: alle statuten, voorschriften of andere instrumenten of codes die van toepassing zijn op de klant, een geautoriseerde partner of een ontvangende locatie (inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk, hygiëne van voedingsmiddelen/dranken en normen voor het omgaan met voedsel/dranken).

  (b) Geautoriseerde partner betekent een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot een magazijn, distributeur of groothandel) die ofwel wordt vermeld in het "Overzicht van geautoriseerde partners" dat u van tijd tot tijd door Kegstar wordt verstrekt, of anderzins schriftelijk wordt goedgekeurd door Kegstar.

  (c) Werkdag betekent een andere dag dan een zaterdag, zondag, of een feestdag in Nederland waarop de banken open zijn voor algemene bankzaken.

  (d) Afhaaldatum betekent voor een fust de datum waarop de ontvangende locatie, geautoriseerde partner of klant ons op de hoogte stelt dat de fust beschikbaar is voor afhaling.

  (e) Beginperiode heeft de betekenis dat eraan is gegeven in artikel 3.3.

  (f) Fusten betekenen fusten van 30 liter, 50 liter 9G-fusten en elke andere, door Kegstar, te huur aangeboden container dat onder dit huurovereenkomst aan u wordt geleverd, en fust betekent één van hen.

  (g) Verloren fust vergoeding betekent de per Fust-vergoeding dat is gespecificeerd in de tariefschema.

  (h) Maximale huurperiode betekent 180 dagen.

  (i) Minimale bestelhoeveelheid betekent het minimumaantal fusten, per type fust, dat kan worden besteld.

  (j) Bestelling betekent een bestelling door u en geaccepteerd door ons onder de voorwaarden van dit huurovereenkomst, met daarin: (a) details van het aantal fusten dat u huurt en (b) het afleveradres.

  (k) Onze, we en wij verwijst naar Kegstar.

  (l) Toegestaan gebruik betekent gebruik of opslag in de gebouwen van de klant, een geautoriseerde partner of een ontvangstlocatie. Het houden van bier, cider, wijn, koffie, kombucha of kant-en-klare sterke drank is elk geval in overeenstemming met de voorwaarden van dit huurovereenkomst.

  (m) Tariefschema betekent het standaard tariefschema dat van tijd tot tijd door Kegstar wordt bijgewerkt (waarvan de huidige versie aan deze overeenkomst is bijgevoegd).

  (n) Procesrichtlijnen betekent de richtlijnen zoals bijgevoegd bij dit huurovereenkomst en wordt tijd tot tijd door Kegstar bijgewerkt en aan u verstrekt. Hierin worden de schoonmaak-, kwaliteitscontrole- en verpakkingsprocessen beschreven met betrekking tot de fusten die door Kegstar worden geleverd.

  (o) Ontvangende locatie betekent, voor een fust, de taplocatie dat ons door het Kegstar systeem is meegedeeld als de locatie waaraan de fust zal worden geleverd.

  (p) Huurperiode betekent de periode beschreven in clausule 4.

  (q) Ongeschikt voor gebruik betekent een fust dat door Kegstar is geleverd en niet in overeenstemming is met de procesrichtlijnen.

  (r) Vertrouwelijke informatie betekent alle vertrouwelijke, niet openbare of bedrijfseigen informatie, ongeacht hoe de informatie wordt opgeslagen of geleverd, uitgewisseld tussen de partijen voor, op of na de datum van de overeenkomst met betrekkings tot het bedrijf, de technologie of andere zaken van de klant of van Kegstar, maar bevat geen informatie.

  (i) dat zich bevindt in of deel gaat uitmaken van het publieke domein anders dan door schending van deze overeenkomst of een vertrouwensverplichting dat aan de klant verschuldigd is door Kegstar of door Kegstar aan de klant;

  (ii) dat Kegstar of de klant kan bewijzen door gelijktijdige schriftelijke documentatie;

  (iii) hem al bekend was op het moment van bekendmaking (tenzij dergelijke kennis voortkwam uit de openbaarmaking van informatie in strijd met een geheimhoudingsplicht); of

  (iv) onafhankelijk ontwikkeld door Kegstar of de klant zonder verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de klant of, indien van toepassing, Kegstar; of

  (v) dat Kegstar of de klant verkrijgt uit een andere bron dan de klant of, indien van toepassing, Kegstar of een van zijn vertegenwoordigers, indien een dergelijke bron het recht heeft deze openbaar te maken.

  (s) Automatische incasso betekent een naar behoren ingevuld aanvraagformulier voor een nieuwe klant of een andere soortgelijke documentatie dat autorisatie voor automatische afschrijving autoriseert.

  (t) Uitgiftevergoeding betekent de per Fust-vergoeding gespecificeerd in de tariefschema, als betaalbaar indien bij uitgifte van Fusten.

  (u) Kegstar betekent Kegstar Limited & Kegstar B.V.

  (v) Kegstar-App betekent dat de Kegstar software openbaar beschikbaar is om te downloaden naar mobiele apparaten.

  (w) Brancheorganisatie betekent elke bier-, cider-, wijn of sterke drankvereniging dat de rechten van de alcoholindustrie en partners in de alcoholindustrie ondersteunt en beschermt, inclusief magazijnen, logistieke partners, locaties en leveranciers.

  (x) Intellectuele eigendomsrechten betekent auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, databankrechten, patenten, halfgeleider- of circuitlay-outrechten, inclusief elke aanvraag voor registratie of recht om registratie aan te vragen.

  (y) Trage kosten vergoeding betekent de per Fust-vergoeding dat is gespecificeerd in de tariefschema.

  (z) Trackinggegevens betekent gegevens die door Kegstar zijn verkregen met betrekking tot de distributie, verzameling of andere verplaatsing van haar eigen fusten.

  (aa) Transactionele informatie betekent elke factuur, data, compilatie van data, rapportage of rapportformaat dat door of namens Kegstar aan de klant wordt verstrekt in welke materiële vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot trackinggegevens.

  (bb) U en uw verwijst naar de klant.

  19. Algemeen

  19.1 Als een deel van deze huurovereenkomst om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar wordt, zal dat deel worden verbroken met de bedoeling dat alle resterende delen volledig van kracht blijven en niet worden beïnvloed door de verbreking van andere delen.

  19.2 Deze huurovereenkomst valt onder de wetten van Nederland en elke partij overwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

  19.3 Deze huurovereenkomst (inclusief alle bestelformulieren) omvat het geheel tussen beide partijen. Er zijn geen aanvullende voorwaarden (inclusief eventuele voorwaarden in een bestelbon) van toepassing op de verhuur van fusten, tenzij schriftelijk is overeengekomen door beide partijen.

  19.4 U erkent dat u deze huurovereenkomst niet bent aangegaan op basis van andere verklaringen of aansporingen (inclusief met betrekking tot het gebruik van de fusten) anders dan dat in deze huurovereenkomst.

  19.5 Geen enkele mislukking of vertraging door een partij bij het uitoefenen van enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddelen onder deze huurovereenkomst zal gelden als een afstand van dat recht, bevoegdheid of rechtsmiddel.

  19.6 Van een bepaling of van een recht gecreëerd onder deze huurovereenkomst kan niet worden afgeweken, behalve in een schriftelijke ondertekening door beide partijen. Kegstar kan deze huurovereenkomst van tijd tot tijd wijzigen door de klant 30 dagen van tevoren in kennis te stellen van zijn voorgestelde wijzigingen (Kennisgevingsperiode). Als u de voorgestelde wijzingen niet accepteert, kunt u deze huurovereenkomst op elk moment tijdens het opzegtermijn schriftelijk opzeggen en zal de opzegging van kracht worden na het verstrijken van het opzegtermijn. Als u de huurovereenkomst niet beëindigt tijdens het opzegtermijn, wordt u geacht in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en zullen deze, na het verstrijken van het opzegtermijn, worden opgenomen in de huurovereenkomst.

  19.7 Alle kennisgevingen onder deze huurovereenkomst worden verzonden naar ons of uw adres dat vermeldt staat op de eerste pagina, het bestelformulier of anderzins is overeengekomen.

  19.8 U mag uw rechten of verplichtingen onder deze huurovereenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaande toestemming.

  19.9 De persoon dat namens u deze huurovereenkomst ondertekent, garandeert dat hij/zij de volledige bevoegdheid en autoriteit heeft om namens u deze huurovereenkomst aan te gaan en u aan ons te binden.

Dank u wel

Wij hebben uw informatie ontvangen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.